สินค้าของเรา

Showing 25–36 of 52 results

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 5 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/300 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, MULTI CORES ROUND TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

60227 IEC 56 HVKF 300/300 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

AAC

ALL ALUMINUM STRANDED CONDUCTOR

ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED

ANNEALED BARE STRANDED COPPER CONDUCTOR สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟเปลือยไร้ฉนวนหู้ม

600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE 600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH SHIELD CONTROL CABLE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

FRC

0.6/1 kV FIRE RESISTANT CABLES LOW SMOKE HALOGEN FREE, SINGLE CORE สายไฟชนิดพิเศษ/สายทนไฟ

รายละเอียดสินค้าFRC

0.6/1 kV FIRE RESISTANT CABLES LOW SMOKE
HALOGEN FREE, SINGLE CORE
สายไฟชนิดพิเศษ/สายทนไฟ

Download Technical data

CABLE STRUCTURE

CONDUCTOR

Concentric stranded or compacted
stranded copper
Size 1.5 – 400 mm2

INSULATION

Low smoke & halogen free
Cross-Linked polyethylene

FIRE BARRIER

Mica tape

CLASSIFICATION

Maximum Conductor Temperature : 90°C
Circuit Voltage does not exceed
600/1,000 Volts (U0/U)

TESTING VOLTAGE

3,500 volts

300/500 V. FOR H05V-K , 450/750 V. FOR H07V-K FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดพิเศษ/สายคอนโทรลอุณภูมิสูงกว่าปกติ

300/500 V. FOR H05V2-K , 450/750 V. FOR H07V2-K FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดพิเศษ/สายคอนโทรลอุณภูมิสูงกว่าปกติ

450/750 V. 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ