สายไฟชนิดตัวนำอะลูมิเนียม

Showing all 3 results

750 V. 70°C STRANDED ALUMINIUM CONDUCTOR, PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำอลูมิเนียม/สายไฟแรงต่ำใช้ภายในอาคาร