สายไฟชนิดตัวนำทองแดง

Showing 37–46 of 46 results

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

VAF

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร

300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND, FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70 °C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 4 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน