สายไฟชนิดตัวนำทองแดง

Showing 25–36 of 46 results

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 5 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/300 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, MULTI CORES ROUND TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

60227 IEC 56 HVKF 300/300 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

ANNEALED BARE STRANDED COPPER CONDUCTOR สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟเปลือยไร้ฉนวนหู้ม

600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE 600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH SHIELD CONTROL CABLE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ