สายไฟชนิดตัวนำทองแดง

Showing 13–24 of 46 results

300/500 V. 90°C FLEXIBLE CONDNCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 70˚C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 5 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/300 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/300 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/300 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

60227 IEC 53 VCT 3 CORES 300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน