สายไฟ มอก.11-2559

Showing all 7 results

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70 °C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 4 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน