สายไฟแรงต่ำใช้ภายในอาคาร

Showing all 4 results

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร

300/500 V. 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร

300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND, FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร