สายไฟแรงดันต่ำ

Showing 13–19 of 19 results

450/750 V. 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ