สายไฟแรงดันต่ำ

Showing 1–12 of 19 results

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED. PVC SHEATHED POWER CABLE, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/500 V. 70˚C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 5 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ