สายคอนโทรลและสายอ่อน

Showing 13–22 of 22 results

60227 IEC 56 HVKF 300/300 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE 600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH SHIELD CONTROL CABLE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70 °C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 3 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 4 CORES WITH GROUND สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน