สายไฟชนิดตัวนำทองแดง

Showing 1–12 of 53 results

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED. PVC SHEATHED POWER CABLE, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 2 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 3 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, 4 CORES สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน

300/500 V. 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ ใช้ภายในอาคาร

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน