Posted on / by ssupercable / in News and Events, TEMCA สมาคมช่างเหมา

Temca Forum &Exhibition manual 2016 Pattaya

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมของบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ( S Super cable) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมแสดง
นวัตกรรมการผลิตสายไฟฟ้ามาตรฐานสากลในงาน Temca Forum &Exhibition manual 2016 Pattaya ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยยัล
คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา  จังหวัดชลบุรี โดยในงานนอกจากจะมีการแสดงขั้นตอนการผลิตในส่วนของการหุ้มฉนวนและเปลือกสายไฟแล้ว
ยังมีสาธิตการวัดความต้านทานไฟฟ้าด้วยเครื่องทดสอบ BURSTER RESISTOMAT® 2304 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมากสำหรับท่านที่พลาดงานในครั้งนี้ เรามีประมวลภาพบรรยากาศงานมาให้ชมกันคะ

Leave a Reply