Posted on / by admin / in News and Events, TEMCA สมาคมช่างเหมา

TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA

มาแล้วค่า ภาพบรรยากาศในงาน ⚡
.
TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA
ณ สนาม Siam Country Club Pattaya
.
⛳🏌‍♀ ภายในงาน ได้มีหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
และได้ร่วมกิจกรรมมากมายภายในบูธของเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล
.
ไปดูรูปบรรยากาศในงานกันเลยค่า 💕

Leave a Reply