Category: Visit S.SUPER CABLE

News and Events Visit S.SUPER CABLE

กลุ่มผู้ออกแบบ เยี่ยมชมภายในโรงงานเอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล

เมื่อวันที่ 26. เมษายน ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ออกแบบ เยี่ยมชมภายในโรงงาน บรรยากาศเป็นที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพสายไฟเป็นผู้คอยบรรยายให้ความรู้ภายในงาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสเปิดโรงงานต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ---------------------------------------------- + Call center : 02-4494770,02-4494757-64 +...
Visit S.SUPER CABLE News and Events

กลุ่มการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมโรงงานสายไฟ เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล

เปิดโรงงานอีกรอบ !! ต้อนรับ >> กลุ่มการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค << บรรยายกาศการเดินชมภายในโรงงานเป็นที่น่าสนใจ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพสายไฟ เป็นผู้คอยบรรยายให้ความตลอดทั้งงาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสเปิดโรงงานต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง สายไฟ เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล #สายไฟ #สายไฟฟ้า #SsuperCable #wire...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด >> นำโดยคุณธรรม เตชะอนุสรณ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด << พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ต้อนรับกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ++------------------------------------++...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด >> นำโดยคุณธรรม เตชะอนุสรณ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด << พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ต้อนรับกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ++------------------------------------++...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

ต้อนรับกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด นำโดยคุณธงชัย เตชะอนุสรณ์ กรรรมการบริหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ต้อนรับกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล . ในการนี้บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

ต้อนรับกลุ่มผู้บริหารจากบริษัทออกแบบระบบไฟฟ้า และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด นำโดยคุณธงชัย เตชะอนุสรณ์ กรรรมการบริหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ต้อนรับกลุ่มผู้บริหารจากบริษัทออกแบบระบบไฟฟ้า และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ....
News and Events Visit S.SUPER CABLE

เยี่ยมชมโรงงานจากกลุ่มผู้มีเกียรตินำโดยอาจารย์สุธี ปิ่นไพสิฐ วิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมวลภาพการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน สายไฟ เอส.ซุเปอร์ เคเบิ้ล ในช่วงเช้า ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา จากกลุ่มผู้มีเกียรตินำโดยอาจารย์สุธี ปิ่นไพสิฐ วิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง . โดยเปิดให้ผู้ร่วมการเยี่ยมชม ได้ดูกระบวนการผลิตตลอดจนระบบพัฒนาคุณภาพของสินค้า ที่ได้รับมาตรฐานสากล . บริษัท...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

ลูกค้าจากกัมพูชา เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

>> สายไฟ S Super Cable << ไม่ได้มีแค่ลูกค้าภายในประเทศนะคะ ลูกค้าจากกัมพูชาก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของเรา พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีซึ่งกันและกัน =========================================== SSuper Cable l สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล + call center…

News and Events Visit S.SUPER CABLE

การไฟฟ้านครหลวงธนบุรี เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตสายไฟ S.SUPER CABLE

เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงธนบุรี เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตสายไฟของเรา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ต่อกัน ——————————————————————————- SSuper Cable l สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล + call center : 02-4494770,02-4494757-64,02-9050894 + Web :…