Category: Visit S.SUPER CABLE

News and Events Visit S.SUPER CABLE

คณะผู้ออกแบบทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก คณะผู้ออกแบบทั้งภาครัฐและเอกชน . เข้าเยี่ยมชมโรงงานตั้งแต่กระบวนการผลิตสายไฟและการเลือกสรรวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการทดสอบคุณภาพของสายไฟ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่การันตีได้ว่า สายไฟเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล เป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด... ดูเพิ่มเติม
Visit S.SUPER CABLE News and Events

ผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟ

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก . ผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น . ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟของเรารวมถึงชมการทดสอบคุณภาพของสายจากห้องทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด อย่างถูกต้อง . ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสข้างหน้าค่ะ
News and Events Visit S.SUPER CABLE

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เยี่ยมชมตั้งแต่กระบวนการผลิตสายไฟ

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ต้อนรับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร . มาเยี่ยมชมตั้งแต่กระบวนการผลิตสายไฟ รวมไปถึงกระบวนการทดสอบคุณภาพสายไฟ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้โรงงานขับเคลื่อน เราให้ความใส่ใจให้กับผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน . จึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและมีกระบวนการผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล . สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ
News and Events Visit S.SUPER CABLE

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก . บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด . ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟของเรารวมถึงชมการทดสอบคุณภาพของสายจากห้องทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด อย่างถูกต้อง . ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

บริษัทแมคทริค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีม ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัทแมคทริค จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีม ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด . ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟของเรารวมถึงชมการทดสอบคุณภาพของสายจากห้องทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด อย่างถูกต้อง . ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

ทีมคณะกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสตอนรับ ทีมคณะกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพของสายไฟเอส.ซุปเปอร์ สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ในโอกาสหน้า ขอบคุณค่ะ ^^ ----------------------------------------------------------- +...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับการตรวจสอบ วัดระดับมาตรฐานในเรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 >>ทางบริษัทให้ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพที่ดีและควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก<< . มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัท ของโรงงานผู้ผลิตสายไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ ^^
News and Events Visit S.SUPER CABLE

ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟ

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด . ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร คุณสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ Vice President บริษัท Land & House Public Co.,Ltd. และ...
News and Events Visit S.SUPER CABLE

ต้อนรับ ลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์เยี่ยมชมภายในโรงงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้ต้อนรับ ลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านสายไฟ และพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสายไฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต เป็นผู้คอยบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งงาน สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ...
Visit S.SUPER CABLE News and Events

เปิดโรงงานต้อนรับ คณะ ผู้ออกแบบ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน

บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้เปิดโรงงานต้อนรับ คณะ ผู้ออกแบบ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านสายไฟ และพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสายไฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต และด้านควบคุมคุณภาพสายไฟ เป็นผู้คอยบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งงาน สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ ^^ ---------------------------------------------- +...