Category: News and Events

News and Events

กิจกรรมบรรยาย “ ความรู้ คู่สายไฟ ” . กับ หน่วยงานกรมยุทธโยธาธิการทหารบก

⚡️⚡️ บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด ⚡️⚡️ ได้จัดกิจกรรมบรรยาย “ ความรู้ คู่สายไฟ ” . กับ หน่วยงานกรมยุทธโยธาธิการทหารบก กลุ่มนายทหาร ควบคุมงานการก่อสร้าง . โดยมีการแสดงแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้า และการเดินสายไฟฟ้าที่ถูกต้อง ต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัยในการการใช้สายไฟ 😃👍 --------------------------------------------- +...
News and Events

ออกบูธ กับ กรมยุทธโยธาทหารบก ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล’62

⚡ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ⚡ บริษัทสายไฟเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้ร่วมออกบูธ กับ กรมยุทธโยธาทหารบก ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล’62 . ณ สนาม Lam Luk Ka Country Club...
News and Events

สาย MEA TYPE C ของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี

⚡ สายไฟ S.Super Cable ยินดีให้บริการ ❤️ . สำหรับสาย MEA TYPE C ของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี . ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสายไฟ S.Super Cable #ขายดีเพราะสินค้าดีมีคุณภาพ
News and Events

ออกบูธกับ ⚡ . มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ⚡ บริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้ร่วมออกบูธกับ ⚡ . มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย. ณ ห้องแมนดาริน บี ชั้น 2 โรงแรมแมนดาริน  . ภายในงานได้มีบริษัทและองค์กรต่างๆให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก...
News and Events

สาธิตเครื่องทดสอบความทนกระแสของสายไฟ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)

⚡️⚡️ บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด ⚡️⚡️ ได้รับเกียรติจาก #สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน) จัดหลักสูตร #ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 💡 เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่กฎหมายกำหนด 👷🏼‍♂️👷‍♀️🤝 โดยภายในงานมีการสาธิตเครื่องทดสอบความทนกระแสของสายไฟ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้สายไฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป 👍😊 --------------------------------------------- + Call center : 02-4494770,02-4494757-64 + Web : www.ssupercable.com...
News and Events

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ⚡บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด⚡ ได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน จัดหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย" ให้กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ภายในงาน ทางบริษัทฯได้มีการสาธิตเครื่องทดสอบความทนกระแสของสายไฟ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้สายไฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป 😊👏 --------------------------------------------- +...
News and Events

Safety Day วันแห่งความปลอดภัยในการทำงาน

จบไปแล้วกับงาน ‘’ Safety Day วันแห่งความปลอดภัยในการทำงาน ‘’ ของการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว – บางกะปิ จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน โดยภายในงานมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ------------------------------------------------ + Call center : 02-4494770,02-4494757-64 + Web : www.ssupercable.com...
News and Events

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 4/2561

⚡ วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ⚡ . 🎈 บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ลจำกัด ได้ร่วมออกบูทกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กับงาน แข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4  ภายในงาน ได้มีบริษัทและองค์กรต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก . ซึ่งทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ก็ได้นำแผงไฟฟ้าตัวอย่าง จัดวางให้ความรู้แก่ทุกท่านที่เข้ามาเยืยมชมภายในบูท...
News and Events

กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2561 (MECT Golf 2018)

👉 เมื่อวันที่ 15.11.61 ที่ผ่านมา สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้เข้าร่วม . กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2561 (MECT Golf 2018) 💡 จัดโดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย . และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้ทุกท่าน ได้ร่วมสนุก...
News and Events

สาย SERVICE DROP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพชรบุรี

⚡ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ⚡ . สายไฟ S.Super Cable ยินดีให้บริการ ❤️ จัดส่งเรียบร้อยแล้ว . สำหรับสาย SERVICE DROP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพชรบุรี ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสายไฟ S.Super Cable #ขายดีเพราะสินค้าดีมีคุณภาพ