Posted on / by admin / in Wire Knowledge

S.Super ความรู้ คู่สายไฟ I PVC (Thai)

การผลิตสายไฟเพื่อให้ได้สายไฟที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
เราจึงเลือกใช้พีวีซีใหม่👷🏼‍♀️👷🏼‍♂️
.
พีวีซี คืออะไร?
นำมาใช้งานอย่างไรในกระบวนการผลิตสายไฟฟ้า
และมีการทดสอบคุณภาพอะไรบ้าง?
.
#จะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ❤️

Leave a Reply