Posted on / by ssupercable / in News and Events

สนับสนุนสายไฟโครงการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2559

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ( S Super cable) ให้การสนับสนุนสายไฟสำหรับ ‘‘โครงการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2559 ’’ ที่จัดขึ้นงาน ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาจังหวัดชลบุรี วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559
ที่ผ่านมาเรามีประมวลภาพบรรยากาศงานมาให้ชมกันคะ

Leave a Reply