Posted on / by admin / in News and Events, Booth & Event

ต่อลงดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ⚡
ได้สนับสนุนข้อมูลเอกสารความรู้เกี่ยวกับสายไฟรวมถึงแผงตัวอย่างสายไฟฟ้า
.
กับกิจกรรมบรรยาย “ ต่อลงดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ”
นำโดย คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมตรวจสอบอาคาร
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานของผู้มาร่วมงาน 😃

Leave a Reply