ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ⚡บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด⚡ ได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน จัดหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย" ให้กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ภายในงาน ทางบริษัทฯได้มีการสาธิตเครื่องทดสอบความทนกระแสของสายไฟ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้สายไฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

จบไปแล้วกับงาน ‘’ Safety Day วันแห่งความปลอดภัยในการทำงาน ‘’ ของการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว – บางกะปิ จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน โดยภายในงานมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ------------------------------------------------ + Call center : 02-4494770,02-4494757-64 + Web : www.ssupercable.com + Facebook : S.Supercable + IG : SSupercable + Line : SSupercabl

วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ⚡ .  บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ลจำกัด  ได้ร่วมออกบูทกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กับงาน แข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4  ภายในงาน ได้มีบริษัทและองค์กรต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก . ซึ่งทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ก็ได้นำแผงไฟฟ้าตัวอย่าง จัดวางให้ความรู้แก่ทุกท่านที่เข้ามาเยืยมชมภายในบูท และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ได้ทุกท่าน ได้ร่วมสนุก ไปกับบูทของเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล  ------------------------------------------------ + Call center : 02-4494770,02-4494757-64 + Web : www.ssupercable.com + Facebook : S.Supercable + IG : SSupercable + Line : SSupercable

เมื่อวันที่ 15.11.61 ที่ผ่านมา สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้เข้าร่วม . กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2561 (MECT Golf 2018)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้ทำการสาธิตเครื่องทดสอบความทนกระแสของสายไฟ ให้กับนายกสมาคมและคณะกรรมการผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ณ สภาวิศวกร เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทาง ด้านความปลอดภัยให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้รับทราบ และนำไปปฎิบัติ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน และเลือกใช้สายไฟให้ได้มาตรฐาน

การแข่งขันกอล์ฟ วศ.กฟน. สัมพันธ์ 2018 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ สนามกอล์ฟ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้ต้อนรับ ลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านสายไฟ และพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสายไฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต เป็นผู้คอยบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งงาน สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ ^^

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้ร่วมออกบูธ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องเทพลีลาบอลรูม ภายในงานได้มีบริษัทและองค์กรต่างๆให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สุดท้ายนี้บริษัท เอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังว่าจะได้พบทุกท่านอีกในครั้งหน้า ขอบคุณค่ะ ^^

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้ร่วมออกบูธกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ซึ่งภายในงาน ทางบริษัทได้มีการแสดง สาธิตเครื่องทดสอบ ความทนกระแสของสายไฟ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรไฟฟ้า เป็นผู้ทดสอบ ให้ทุกท่านได้รับชม และบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งงาน สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความสนใจกับบูธของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ต้อนรับให้ความรู้ กับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสหน้า ขอบคุณค่ะ ^^

เมือวันที่ จันทร์ที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ลจำกัด ได้ร่วมออกบูทกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กับงาน แข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 2 ภายในงาน ได้มีบริษัทและองค์กรต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ก็ได้นำแผงไฟฟ้าตัวอย่าง จัดวางให้ความรู้แก่ทุกท่านที่เข้ามาเยืยมชมภายในบูท และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ได้ทุกท่าน ได้ร่วมสนุก ไปกับบูทของเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้ร่วมออกบูธ ในการอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ จังหวัด ระยอง ภายในงานได้มีบริษัทและองค์กรต่างๆให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล เองก็ได้นำแผงไฟฟ้าตัวอย่าง จัดวางให้ความรู้แก่ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม สุดท้ายนี้บริษัท เอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังว่าจะได้พบทุกท่านอีกในครั้งหน้า ขอบคุณค่ะ ^^

สำหรับใครที่พลาดกับงานสัมมนาครั้งที่ 2  ของบริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด เรามีภาพบรรยายกาศภายในงานมาฝากทุกท่าน  ให้ได้รับชมกับ  ⚡งานสัมมนาคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ⚡ ของบริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ⚡ เมือวันที่ 26 พ.ค 61 ที่ผ่านมา การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรจาก อ.ลือชัย ทองนิล และ อ.สุธี ปิ่นไพสิฐ มาเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรม ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก ชิงรางวัลมากมาย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  หากมีติดขัดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ  แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งที่ 3 กันนะคะ

สำหรับใครที่พลาดกับงานสัมมนาครั้งที่ 2 ของบริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด เรามีภาพบรรยายกาศภายในงานมาฝากทุกท่าน ให้ได้รับชมกับ

ครั้งที่ 2 มาแล้วกับ ‘’ S Super Campus Tour ‘’⚡ กิจกรรมบรรยายมอบความรู้ให้กับน้องๆนักศึกษาเกี่ยวกับ สายไฟฟ้า พร้อมทั้งแจกหนังสือคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่ น้องๆนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้เปิดโรงงานต้อนรับ คณะ ผู้ออกแบบ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านสายไฟ และพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสายไฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต และด้านควบคุมคุณภาพสายไฟ เป็นผู้คอยบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งงาน สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ ^^

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเรียนรู้ ของนักศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน เกี่ยวกับเความรู้ด้านสายไฟ เป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำแผนสายไฟ และเอกสารประกอบการเรียน มอบให้กับทางคณะวิศวรรกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมือวันที่ 24 พ.ค 61 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า ^^

บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์ ⚡ ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง จัดทำแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้า มอบให้ การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 18 เขต

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ⚡ ทางบริษัท เอส. ซุปเปอร์เคเบิ้ล ✨ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงให้การสนับสนุนแผงตัวอย่างสายไฟ และสื่อในการเรียนการสอนให้กับ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 2 “คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า” บรรยายโดย ✅ อ.ลือชัย ทองนิล - สายไฟฟ้าแรงต่ำ การใช้งาน และการเดินสายไฟฟ้า - มอเตอร์ไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ✅ อ.สุธี ปิ่นไพสิฐ - ความรู้ทั่วไป บริภัณฑ์ไฟฟ้าและการต่อลงดิน - ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และแผงสวิตช์และการติดตั้ง

เมื่อวันที่ 26. เมษายน ที่ผ่านมา ⚡โรงงานสายไฟเอส ซุปเปอร์ เปิดโรงงาน ต้อนรับครั้งยิ่งใหญ่ กับกลุ่มผู้ออกแบบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลอัดแน่นทุกกระบวนการ และตอบทุกคำถามเกี่ยวกับสายไฟ

เปิดโรงงานอีกรอบ !! ต้อนรับ >> กลุ่มการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค << บรรยายกาศการเดินชมภายในโรงงานเป็นที่น่าสนใจ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพสายไฟ เป็นผู้คอยบรรยายให้ความตลอดทั้งงาน

วันนี้ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้ร่วมออกบูทกับบริษัท TIC ในโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ มาตฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2556 ที่ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และได้ท่าน ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ มาบรรยายในหัวข้อ “การต่อลงดิน”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้เข้าร่วมออกบูทในงาน "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2" ณ ห้องธาราเทพ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา S.Super Cable เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (Temca) ครั้งที่ 1 ของปี 2561 บรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้าง ไปชมภาพกันเลยค่า

รียนรู้นอกห้องเรียนกับสายไฟ S.Super Cable . เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา S.Super Cable เปิดโรงงานต้อนรับกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ ⚡  ได้ร่วมออกบูธ กับสัมมนา มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย . ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องเทพลีลาบอลรูมรุ่นที่ 4  . ภายในงานได้มีบริษัทและองค์กรต่างๆให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก . สุดท้ายนี้บริษัท เอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังว่าจะได้พบทุกท่านอีกในครั้งหน้านะคะ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด >> นำโดยคุณธรรม เตชะอนุสรณ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด << พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ต้อนรับกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงาน สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล

จบไปแล้วอีกหนึ่งงานกับงาน ‘‘ PEA THE ELECTRIC UTILITY OF THE FUTURE ก้าวสู้ไฟฟ้าอนาคต ’’ ⚡️⚡️ บริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ⚡️⚡️ ได้ร่วมออกบูท หจก.นครพิงค์สวิทซ์บอร์ด ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซนเตอร์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 แล้วมาพบกันในบูทนะคะ

 จบไปแล้ววววกับงาน " สัมมนาคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "  . เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ . การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ⚡อ.ลือชัย ทองนิล ⚡อ.สุธี ปิ่นไพสิฐ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ต่างๆ . ใครที่พลาดงานนี้ ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ ติดตามชมได้เลย ที่ Youtube : S.SUPER Cable

จบไปแล้วววว กับงาน " สัมมนาคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ . ซึ่งครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิศวกร ผู้รับเหมา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ⚡ อ.ลือชัย ทองนิล และ อ.สุธี ปิ่นไพสิฐ  ⚡ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ต่างๆ  . ใครที่พลาดงานนี้ ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ  เราเก็บตกภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากทุกท่านกัน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หากมีติดขัดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 แล้วเจอกันนะคะ