สายคอนโทรลอุณภูมิสูงกว่าปกติ

New

300/500 V. FOR H05V-K , 450/750 V. FOR H07V-K FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดพิเศษ/สายคอนโทรลอุณภูมิสูงกว่าปกติ

New

300/500 V. FOR H05V2-K , 450/750 V. FOR H07V2-K FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดพิเศษ/สายคอนโทรลอุณภูมิสูงกว่าปกติ