สายไฟเปลือยไร้ฉนวนหุ้ม

New

ALL ALUMINUM STRANDED CONDUCTOR

New

ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED