สายไฟแรงต่ำใช้ภายในอาคาร

New

750 V. 70°C STRANDED ALUMINIUM CONDUCTOR, PVC INSULATED, SINGLE CORE สายไฟชนิดตัวนำอลูมิเนียม/สายไฟแรงต่ำใช้ภายในอาคาร