สายไฟเปลือยไร้ฉนวนหุ้ม

New

ANNEALED BARE STRANDED COPPER CONDUCTOR สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟเปลือยไร้ฉนวนหู้ม