Category: เยี่ยมชมโรงงาน

เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้ออกแบบทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก คณะผู้ออกแบบทั้งภาครัฐและเอกชน . เข้าเยี่ยมชมโรงงานตั้งแต่กระบวนการผลิตสายไฟและการเลือกสรรวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการทดสอบคุณภาพของสายไฟ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่การันตีได้ว่า สายไฟเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล เป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด... ดูเพิ่มเติม
ข่าวสารและกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน

ผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟ

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก . ผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น . ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟของเรารวมถึงชมการทดสอบคุณภาพของสายจากห้องทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด อย่างถูกต้อง . ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสข้างหน้าค่ะ
ข่าวสารและกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เยี่ยมชมตั้งแต่กระบวนการผลิตสายไฟ

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ต้อนรับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร . มาเยี่ยมชมตั้งแต่กระบวนการผลิตสายไฟ รวมไปถึงกระบวนการทดสอบคุณภาพสายไฟ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้โรงงานขับเคลื่อน เราให้ความใส่ใจให้กับผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน . จึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและมีกระบวนการผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล . สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ
เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก . บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด . ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟของเรารวมถึงชมการทดสอบคุณภาพของสายจากห้องทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด อย่างถูกต้อง . ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน...
ข่าวสารและกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทแมคทริค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีม ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัทแมคทริค จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีม ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด . ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟของเรารวมถึงชมการทดสอบคุณภาพของสายจากห้องทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด อย่างถูกต้อง . ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์...
ข่าวสารและกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน

ทีมคณะกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสตอนรับ ทีมคณะกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพของสายไฟเอส.ซุปเปอร์ สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ในโอกาสหน้า ขอบคุณค่ะ ^^ ----------------------------------------------------------- +...
ข่าวสารและกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับการตรวจสอบ วัดระดับมาตรฐานในเรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 >>ทางบริษัทให้ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพที่ดีและควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก<< . มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัท ของโรงงานผู้ผลิตสายไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ ^^
ข่าวสารและกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน

ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟ

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด . ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร คุณสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ Vice President บริษัท Land & House Public Co.,Ltd. และ...
เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับ ลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์เยี่ยมชมภายในโรงงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้ต้อนรับ ลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านสายไฟ และพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสายไฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต เป็นผู้คอยบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งงาน สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ...
ข่าวสารและกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน

เปิดโรงงานต้อนรับ คณะ ผู้ออกแบบ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน

บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้เปิดโรงงานต้อนรับ คณะ ผู้ออกแบบ ที่สนใจมาเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านสายไฟ และพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสายไฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต และด้านควบคุมคุณภาพสายไฟ เป็นผู้คอยบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งงาน สุดท้ายนี้ทางบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเปิดโรงงาน ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะ ^^ ---------------------------------------------- +...