ผู้เขียน: admin

ข่าวสารและกิจกรรม

⚡ บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ⚡ ได้ร่วมออกบูธ การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2562

⚡ บริษัทสายไฟ...
Video S.Super Campus Tour

S.Super Campus Tour ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยธนบุรี

  📣 &#x…

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ 🤝 ทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

บริษัท เอส.ซุปเปอร์เ...
Video S.Super Campus Tour

S.Super Campus Tour ครั้งที่ 10 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

  📣 &#x…

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมบรรยาย “ ต่อลงดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ” นำโดย คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร

⚡ สายไฟ เอส.ซ...
ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทเอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ⚡ ได้ร่วมออกบูธ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 รุ่นที่ 3

เมื่อเดือน กันยายน 2...
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้ออกแบบทั้งภาครัฐและเอกชน . เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

⚡ บริษัท เอส....
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ” จากพายุโพดุล จังหวัดอุบลราชธานี

⚡ เก็บตกภาพบร...
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 💡 #สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1

สายไฟ เอส.ซุปเปอร์เค...