Posted on / by admin / in ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 4

🎉 เก็บตกภาพบรรยากาศภายในงาน
” สัมมนาคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 4 ” 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
.
ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม A-B 
ชั้น 2 โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพ.
.
การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
 #.ลือชัย ทองนิล และ #อ.สุธี ปิ่นไพสิฐ 
มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ต่างๆ
.
ใครที่พลาดงานนี้ ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ
งานหน้าพบกันใหม่ 
ติดตามชมเพิ่มได้เลยที่ Youtube : S.SUPER Cable

ใส่ความเห็น