Posted on / by ssupercable / in สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อสายไฟ

อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดแรงดันสูงชั่วขณะในสายไฟ และสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างไร

อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดแรงดันสูงชั่วขณะในสายไฟ และสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างไร 

การเกิดแรงดันสูงชั่วขณะใน สายไฟมีได้มากมายหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าและพายุฝนฟ้าคะนอง การทำให้เกิดเสาไฟล้ม หม้อแปลงระเบิด หรือแม้แต่การเปิด-ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เมื่อมีพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่านวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก ทำให้เกิดความร้อนและร้อนขึ้นจนแดง จากนั้นโมเลกุลจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นก๊าซ (หรือควันนั่นเอง) และระเหยออกไป ทำให้วงจรไฟฟ้าเสีย แล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าก็จะได้รับความเสียหายไปด้วย ซึ่งบางครั้งการเกิดเช่นนี้อาจต้องใช้เวลานานโดยได้รับการกระตุ้นซ้ำๆเกิด ขึ้นทีละเล็กละน้อยจนสั่งสมเป็นความเสียหายอย่างมหาศาลได้ในที่สุด

ใส่ความเห็น