Posted on / by ssupercable / in ข่าวสารและกิจกรรม

สนับสนุนแผงตัวอย่างสายไฟ และสื่อในการเรียนการสอนให้กับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

มื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

⚡ ทางบริษัท เอส. ซุปเปอร์เคเบิ้ล  ✨
ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงให้การสนับสนุนแผงตัวอย่างสายไฟ และสื่อในการเรียนการสอนให้กับ

‘‘ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ’’
เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
———————————————-
+ Call center : 02-4494770,02-4494757-64
+ Facebook : S.Supercable
+ IG : SSupercable
+ Line : SSupercable

ใส่ความเห็น