Posted on / by ssupercable / in ข่าวสารและกิจกรรม

จัดทำแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้า

บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์  ⚡

ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง

จัดทำแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้า
มอบให้ การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 18 เขต

เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง
ได้นำแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ไปให้ข้อมูลกับประชาชน ในเขตพื้นที่ต่างๆ
ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกวิธี และได้ได้มาตรฐาน
ที่สำคัญเพือแนะนำ วิธีการใช้งานสายแต่ละประเภท
ให้ถูกต้อง ปลอดภัยกับการใช้งาน ^^
———————————————-
+ Call center : 02-4494770,02-4494757-64
+ Facebook : S.Supercable
+ IG : SSupercable
+ Line : SSupercable

ใส่ความเห็น