เกี่ยวกับเรา

“มาตรฐานสากล ทองแดงเต็ม พีวีซีใหม่ มาร์คเมตร”

บริษัท สหแสงกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดยดำเนินธุรกิจขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ามากว่า 50 ปี เราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา โดยฐานลูกค้าของเรามีทั้งกลุ่มร้านค้า, โรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, บริษัทก่อสร้าง,

รัฐสาหกิจ, หน่วยงานราชการ, เอกชน วิศวกรและสถาปนิก ตลอดจนถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเราให้ความสำคัญพร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของเราเสมอมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้บริษัทในเครือ สหแสงกรุ๊ป โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่

99/3 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73100 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าคุณภาพสูง เราผลิตสายไฟแรงดันต่ำชนิดตัวนำทองแดงและอะลูมิเนียม ทั้งใช้ภายในอาคารและนอกอาคาร รวมไปถึงสายคอนโทรล สายอ่อน สายไฟฟ้าเปลือยไร้ฉนวนหุ้ม ตลอดจนสายไฟชนิดพิเศษต่างๆ

บริษัท เอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

ISO 9001:2015 (Quality management system)

ISO 14001:2015 (Environmental management system)

ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management systems)

ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

มอก. 11-2553, มอก. 11-2559, มอก. 293-2541,

มอก. 2143-2546 และ มอก. 838-2531

 

บริษัท เอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน ด้วยปณิธาน

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟฟ้าชั้นนำของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าในประเทศ รวมไปถึงใส่ใจพันธมิตรด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ภารกิจ

  • พัฒนา, ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติ ตรงตามมาตรฐานสากล
  • เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและผลิตตามกระบวนการเพื่อให้ได้ สินค้าที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ การทิ้ง การทำลาย เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาห้องปฏิบิติการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงออกทางความคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
  • บริหารเเละพัฒนากระบวนการผลิตภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว