Posted on / by admin / in ข่าวสารและกิจกรรม, บูธ & กิจกรรม

สาย SERVICE DROP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพชรบุรี

⚡
ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ⚡
.
สายไฟ S.Super Cable ยินดีให้บริการ ❤️
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
.
สำหรับสาย SERVICE DROP
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพชรบุรี
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสายไฟ S.Super Cable

Leave a Reply