Posted on / by ssupercable / in Infographic

สายไฟที่ดีต้องมีมาตรฐาน

ในภาพ..เป็นการทดสอบสายไฟฟ้า
ของ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล (สายสีเหลือง) กับ สายยี่ห้ออื่น (สายสีแดง)
โดยเครื่องวัดความต้านทานตั วนำ ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบที่
ได้มาตรฐานเดียวกับสถาบันตร วจสอบมาตรฐานและบริษัทชั้นนำ

เช่น ห้องปฏิบัติการการไฟฟ้านครหลวง ,สถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

++ซึ่งค่าความต้านทานที่ผ่านมาตรฐานต้อง ≤12.5 นะคะ++

———————————————-
+ Call center : 02-4494770,02-4494757-64
+ Facebook : S.Supercable
+ IG : SSupercable
+ Line : SSupercable

ใส่ความเห็น