Posted on / by admin / in ข่าวสารและกิจกรรม, บูธ & กิจกรรม

สนับสนุนแผงตัวอย่างสายไฟ และสื่อในการเรียนการสอนให้กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
⚡ ทางบริษัท เอส. ซุปเปอร์เคเบิ้ล ✨
ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงให้การสนับสนุนแผงตัวอย่างสายไฟ และสื่อในการเรียนการสอนให้กับ
🎉 ‘‘ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ’’ 🎊
เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
————————————————————
>> ติดตามกิจกรรมดีๆกับสายไฟเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้ที่
+ Call center : 02-4494770, 02-4494757-64
+ Facebook : S.Supercable
+ IG : SSupercable
+ Line : SSupercable

ใส่ความเห็น