Posted on / by admin / in บูธ & กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

บริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ร่วมกับ
>> 💡มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา 💡<<
สนับสนุนกิจกรรม รณรงค์ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย
.
โดยมี ✨ ดร.กมล ตรรกบุตร ✨
นายกสภาวิศวกรและประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา
เป็นผู้รับมอบสายไฟ เพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
.
🎈ภายใต้โครงการ ‘’ ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน …. ป้องกันอย่างไร ‘’
.
ซึ่งงานได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ที่ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม แม่จาง

Leave a Reply